Insolvență

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale.

Vineri, 31 ianuarie 2020, am participat la Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Conferința a fost organizată de către Baroul București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România și Editura Universul Juridic și a avut loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București.

Promoting mediation around the world top