Etapele Medierii

Birou de mediator | Nicoleta Munteanu

Experiența mea în acest domeniu se concretizează prin numărul mare al dosarelor de mediere instrumentate în cei șase ani de experiență practică și flexibilitate în rezolvarea conflictelor ce apar în funcție de conjunctură. Bunele aprecieri câștigate până în prezent au contribuit la mărirea, relativ rapidă, a portofoliului de medieri. Consider că rezultatele profesionalismului și perfecționării, tradiției și experienței contribuie la calitatea serviciilor oferite.

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea Medierii, fiecare mediator va aplica propriul model de organizare a procedurii de mediere, fără să încalce dispoziţiile şi principiile statuate de legislaţia în vigoare în domeniul medierii. De aceea, mi-am creat propriul model de aplicarea a procedurii de mediere, bazat pe experiențe mele semnificantive dobândite de-a lungul timpului.

Onorarii:  Fiecare ședință de mediere va fi taxată cu un tarif orar stabilit la data semnări contractului de mediere. O ședință de mediere nu poate depăși 3 ore potrivit reglementărilor în vigoare. Onorariul de succes reprezintă o sumă fixă, negociată și acceptată de ambele părți.

Pentru o ofertă personalizată contactează-mă
1. Inițierea medierii

În această fază are loc primul contact cu partea sau părțile care solicită inițierea medierii. Momentul completării cererii de mediere coincide cu deschiderea dosarului de mediere.

handshake-chalkboard

Odată completată această cerere, mediatorul prezintă părților prezente avantajele medierii, rolul mediatorului și regulile care stau la baza medierii, onorariul mediatorului perceput atât pentru pregătirea procedurii de mediere cât și pentru medierea propriu-zisă precum și orice alte informații pe care mediatorul consideră că trebuie să le furnizeze părților. Tot în această fază mediatorul culege și analizează informațiile primite de la părți și își stabilește propria strategie de desfășurare a medierii.

Vrei să inițiezi o mediere? Completează cererea de mediere

2. Cerere de Mediere

3. Pregătiera medierii

În termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii de mediere, mediatorul va comunica tuturor părților aflate în conflict o invitație la mediere. În această fază mediatorul se documentează, culege și analizează informații despre părți.

Dacă la data fixată pentru mediere participă toate părțile, mediatorul va descrie întreaga procedură de mediere, reamintind părților avantajele medierii și regulile ședințelor de mediere.

După această informarea se va negocia onorariul mediatorului, modalitatea de plată a acestuia precum și în ce proporție onorariul va fi suportat de către părți. După semnarea contractului de mediere putem spune că ”intrăm în mediere”. Dacă părțile, după informare, înțeleg să își rezolve conflictul prin alte modalități, atunci mediatorul va elibera părții care a inițiat procedura de mediere un proces verbal.are-u-prepared

4. Invitație la mediere

5. Contract de Mediere

6. Medierea. Ședințele de mediere

Ședințele de mediere pot fi comune sau separate, cu toate părțile prezente sau la distanță. De obicei prima ședință de mediere este comună. Mediatorul deschide ședința printr-o scurtă introducere, ascultă prezentarea fiecărei părți, clarifică interesele și pozițiile acestora și stabilește împreună cu părțile agenda de lucru. Fiecare parte prezinta subiectele de discutat raportat la disputa ce face obiectul medierii.

Atunci când consideră necesar va deschide sesiunile separate. În cadrul sesiunilor separate, mediatorul obține informații suplimentare, clarifică interese și poziții. În cadrul ședințelor de mediere, mediatorul identifică aspectele de interes pentru părți, rezumează, verifică permanent agenda de lucru stabilită cu părțile, transmite puncte de vedere și poziții de la o parte la celalată, ajută părțile să genereze opțiuni prin negocieri pe bază de interese și evaluează opțiunile pentru ajungerea la o înțelegere.

Mediatorul facilitează comunicarea dintre părți, ascultă activ, urmărește agenda, rezumează și identifică subiectele comune de discuție. Mediatorul nu critică și nu comentează. Stimulează ”brainstorming”-ul, întocmește lista cu opțiuni.problems- solutions (1)

7. Negocierea

După evaluarea opțiunilor, mediatorul deschide negocierile dintre părți. Un cadru de negociere bun se formează atunci când mediatorul dovedește un comportament de încredere, previzibil și credibil. Odată câștigată încrederea părților, mediatorul slăbește tensiunea și crează momentul când părțile văd în mediator persoana cu care se pot purta negocieri, alături de care pot ajunge la un rezultat.

photo_1406048548_temp

8. Acordul de mediere

semnarea

Acordul de mediere reprezintă ”înțelegerea părților” și este rezultatul negocierilor purtate de părți în cadrul procedurii de mediere. De cele mai multe ori acordul de mediere este redactat de către avocații părților. După semnarea acordului de mediere, mediatorul are obligația consemnării înțelegerii în procesul verbal de închidere a medierii.

9. Finalizarea medierii

incherie

Medierea se poate închide în următoarele situații:

  • părțile ajung la o înțelegere,
  • părțile ajung la o înțelegere parțială,
  • una din părți denunță contractul de mediere,
  • părțile nu au ajuns la nicio înțelegere.

Indiferent de situație, mediatorul va încheia un proces-verbal care va fi semnat atât de mediator cât și de toate părțile aflate în conflict, personal sau prin reprezentant.

10. Feedback

Feedback-ul este esenţial în activitatea de mediere și reprezintă ultimul pas care încheie medierea. Un feed-back eficient primit de la părțile aflate în procedura de mediere ne ajută să conştientizăm ceea ce facem şi modul în care acţionăm. Primirea lui ne dă posibilitatea să schimbăm şi să îmbunătățim ceea ce facem şi modul în care acţionăm.

11. Intrebari frecvente

Ce reprezintă medierea?

Medierea reprezintă o schimbare fundamentală la nivel de mentalitate şi constituie un progres major al civilizaţiei prin faptul că permite părţilor să adopte în mod liber, propriile decizii, cu ajutorul unui mediator (terţ neutru), atunci când au eşuat în încercarea de a găsi ele însele o soluţie.

Care sunt avantajele medierii?

Apelând la mediere poți reusi să rezolvi o problemă mult mai repede decât prin intermediul instanței de judecată. Chiar și costurile sunt mult mai mici. Prin urmare costurile, timpul, implicarea martorilor, a experților, a consilierilor, imprevizibilitatea hotărârii finale a judecatorului, apeluri, recursuri, onorariile avocatiilor, agresivitatea din partea adversarului sunt o parte din neplăcerile pe care le poți evita apelând la mediere.

Un alt avantaj imens este discreția sau confidențialitatea. Mediatorul, prin statutul conferit de lege, are obligativitatea păstrării confidențialității a tuturor aspectelor discutate în cadrul unei ședințe de mediere. Astfel, medierea prezintă o valoare adăugată pentru toți cei care prețuiesc intimitatea vieții lor private.

Care este scopul medierii?

Unul dintre obiectivele majore ale medierii este să restabilească comunicarea și echilibrul relației dintre părțile prezente la mediere. Odată îndeplinit acest scop, părțile pot indentifica natura reală a conflictului și interesele din punct de vedere al rațiunii economice. Având facilitată o comunicare deschisă și sinceră, părțile pot ajunge la negociere, unde dacă fiecare dintre acestea își cunoaște punctele sale slabe impuse de lege, poate evita o procedură costisitoare și de durată.

Ce cauze pot face obiectul medierii?

În afară de drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum și orice alte drepturi de care părțile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenție sau orice alt mod admis de lege, orice conflict poate fi mediat chiar dacă nu face obictul unei acțiuni în instanță. Astfel, pot face obiectul medierii conflictele din materie civilă, comercială, de familie,  de muncă, penală, precum și conflictele din domeniul protecției consumatorului.

Când ajungi la o înțelegere în mediere?

Faptul că într-o mediere soluțiile sunt creative, nelimitate și personalizate pentru fiecare situație în parte, conferă un comfort psihic părților, pentru că orice individ care nu este constrâns și nu are bariere, nici de comunicare, nici emoționale ci doar cele impuse de bunul simt, poate intotdeauna ținti mai sus decât crede că poate ajunge.

În urma unei medierii ajungi la o înțelegere doar în momentul în care ești mulțumit. Nimic nu te constrânge să închei înțelegerea. Nimeni nu va decide împotriva ta prin urmare nu vei pierde cazul.

Mediatorul percepe onorariu pentru inițierea medierii?

Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire avantajele medierii, biroul nostru nu percepe onorariu. Pentru inițierea procedurii de mediere, onorariul mediatorului este de 150 lei.

Cine plătește mediatorul?

Onorariul pentru inițierea procedurii de mediere se achită de către partea care a solicitat mediarea. Onorariul mediatorului se achită în cote egale dacă părțile nu au dispus altfel prin contract.

Există în mediere alte cheltuieli suportate de părti în afară de onorariul mediatorului?

Cheltuielile suportate de părți, separat de plata onorariului pot fi ocazionate de: prezența unui translator sau interpret, consultarea unui expert, specialist, precum și alte cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părților și cu acordul acestora.

Pot să refuz invitația la mediere dacă nu sunt vinovat?

Medierea este o procedură voluntară și nimeni nu poate fi obligat să participe la o ședintă de mediere impotriva voinței sale. Totuși, când vorbim despre mediere nu vorbim despre cine are sau nu dreptate, despre vinovăție sau nevinovăție. Medierea nu se termină cu un învingător și un învins. În mediere nu este important trecutul. Cine, ce și cum a gresit.  Ci viitorul și soluțiile pe care le găsesc părțile pentru rezolvarea disputelor, soluții acceptabile pentru toți cei implicați ținând cont de diferitele interese, nevoi și preocupari.

În concluzie, de ce să alegem medierea?

Pentru că prin mediere poți evita parcurgerea unul proces al cărui deznodământ este întotdeauna imprevizibil. Părțiile își vor găsi propriile soluții, păstrând astfel un nivel maxim de control asupra rezultatului fără a risca o soluție adversă, impusă de către un judecător sau un arbitru.

Promoting mediation around the world top